כיום, רוב האנשים שחייבים כספים בהוצאה לפועל והגיעו למצב שהם לא משלמים, מתמודדים עם זה שמעקלים להם את המשכורת.

במצב שחייב הגיש צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או שעשוי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, כדי להסיר את העיקול משכורת צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים וזאת עד לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

הסע' הרלוונטי הוא סע' 77 לחוק ההוצאה לפועל, הסעיף מדבר על ידוע בדבר הסרת העיקולים כנגד החייב עד להתחלת פתיחת ההליכים.

בנוסף להגשת הבקשה, צריך לצרף את האישור על הגשת הבקשה לפתיחת הליכים.

לאחר הגשת הבקשה, בדרך כלל יאשרו את ביטול העיקולים עד ל-90 ימים.

במצב כזה, יש 2 גישות שבהם ינהגו רשמי ההוצאה לפועל:

1. יש רשמים שאוטומטית יבטלו את עיקול המשכורת וזאת מבלי לקבוע צו תשלומים בתיק.

2. מצב שני, יש רשמים שיבטלו את עיקול המשכורת וזאת בכפוף לצו תשלומים זמני.

למשל, צו תשלומים של 400 ש"ח בחודש (שיורד מהחוב) וכאשר החייב יקבל את הצו לפתיחת הליכים הצו התשלומים הזה יתבטל.