הסכם עבודה הינו חוזה בין עובד למעביד המסדיר את כל החובות והזכויות במהלך תקופת העבודה. 

יש מגוון סוגים של הסכמי עבודה בישראל אולם קיימים מס' פרמטרים בכל סוגי הסכמי העבודה: 

  • פרטי המעורבים זהות המעסיק וזהות העובד (שמות הצדדים, ת.ז, מס' עסק ועוד) 
  • תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה (היקף משרה, אחריות המועסק וסמכויותיו) 
  • תנאי עבודה 
  • השכר ומועד תשלומו (אופן תשלום, שעות נוספות, עבודה שלא בימי עסקים) 
  • תנאים סוציאליים (פנסיה, דמי הבראה, נסיעות) 
  • תיאור עיקרי התפקיד של העובד, 
  • תנאים נוספים (בונוסים) ועוד.

למעסיקים מומלץ לכלול בהסכם הסכמה של עובד בכל הנוגע לשמירה והעברת מידע אישי שלו. 

ניתן גם לכלול בהסכמי העבודה סעיפים ספציפיים למשרד כדוגמת סעיף אי תחרות, שמירת סודיות ועוד..


סוגי הסכמי העבודה:

1. הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת:


2. הסכם עבודה לתקופה מוגבלת:


3. הסכם עבודה למשימה מסוימת:


אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן על ידי עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.