סע' 175 לחוק מפרט לנו על רשימת חובות שאינם ברי הפטר.

הפטר - כשמו כן הוא, פוטר את החייב מהחוב.

הכוונה לכך היא שגם אם החייב יקבל הפטר על חובות אחרים, את החוב שאינו בר הפטר החייב יצטרך להמשיך לשלם ולהתמודד איתו.

רשימת החובות שאינם ברי הפטר:

1. תשלום עונשי -

חוב הנובע מעבירה פלילית (קנס עונשי).

2. עבירת מרמה / גניבה / מין / אלימות חמורה

3. חוב מזונות -

מאמר מורחב המסביר בעניין חוב מזונות נמצא כאן.