צוואה זהו מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

כל אדם שנפטר ומותיר אחריו צוואה יש לה תוקף חוקי לכל דבר. אדם שכותב צוואה רוצה תמיד לוודא כי מה שהוא אמר אכן כך יהיה.

בהתאם ל'עקרון חופש הציווי' אדם יכול להחליט ולקבוע כל מה שעולה על רוחו וזאת בהתאם לנכתב בצוואתו.

סוגי צוואות
• צוואות שנכתבו בפני עדים - תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי אין להם נגיעה בנושא להבטחת הגינות.

לעניין זה, קטין, מי שהוכרז פסול-דין ומי שיש לו עניין בצוואה (כלומר נזכר בה כיורש) אינם כשירים להיות עדים לעשיית צוואה.

• צוואות שנכתבו בפני רשות - תיעשה על-ידי המצווה באמירת דבריו בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה חבר של בית-דין דתי או נוטריון או בהגשת דברי-הצוואה בכתב.

• צוואות שנכתבו בעל פה - אלו צוואות שכתב אותם אדם על פי דבריו של המוריש וזאת רק שהמוריש סבור שהוא עומד מול פני המוות.

לצוואה זו צריך שהיו 2 עדים בשעת מעשה והם כתבו על זה זכרון דברים שבו הם רשמו את דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה בסמוך לאחר שניתן היה לעשות זאת

• צוואות בכתב יד - תיכתב כולה בכתב ידו של המוריש ועליה לשאת תאריך ואת חתימתו של המוריש.

• צוואות שאינן מאושרות - צוואה שנערכה עקב אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה. היות ואי אפשר לסמוך על מה שנאמר בתוך צוואות אלו וזהו לא הרצון האמיתי של המוריש.

כאשר אדם נפטר ועל מנת להעביר את עזבונו לבעלות יורשיו יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה, אם לא נערכה צוואה, או בקשה לצו קיום צוואה אם בידי היורשים צוואתו האחרונה.