במקרים רבים, מוגשת לבית המשפט, התנגדות לצוואה, במסגרתה, מבקש המתנגד לפסול את הצוואה, באופן מלא או חלקי. 

פסילת צוואה אפשרית רק כאשר מתקיימת אחת או יותר מעילות הפסילה, הקבועות בחוק, בהם נטל ההוכחה הוא על המתנגד לקיום הצוואה. 

במאמר זה נתמקד בשלושת העילות הנפוצות ביותר: העדר כשרות לערוך צוואה, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות נהנה מן הצוואה בעריכתה. 

השפעה בלתי הוגנת

לפי סע' 30 (א) לחוק הוראת צוואה פסולה, כאשר שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלה.

נטל ההוכחה על המבקש לפסול את הצוואה.

מבחני הפסיקה להשפעה בלתי הוגנת:

  • האם למוריש הייתה תלות נפשית או גופנית.
  • האם המוריש הסתייע באדם אחר.
  • האם המוריש היה מבודד חברתית.
  • עד כמה המוריש היה תלוי בו בעת עריכת הצוואה.

לפי סע' 30(ב) לחוק, הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, אם אי אפשר לעשות כן, בטלה הוראת הצוואה והופכת צוואה פסולה.

מעורבות פסולה

לפי סע' 35 לחוק, הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה - בטלה.

מהי מעורבות פסולה?

  • הזוכה היה עד פורמאלי
  • הזוכה ערך את הצוואה
  • הזוכה לקח חלק פעיל בעריכת הצוואה

העדר כשרות לערוך צוואה

לפי סע' 26 לחוק, צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה פסולה.

חלק ניכר מן המקרים של התנגדות לצוואה, עילתם היא העדר כשרות המוריש.

מי לא רשאי לצוות?

  • מי שהוכרז פורמלית כפסול דין.
  • קטין.
  • המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה בעת עשייתה.