יש נכסים שכאשר יש אותם לחייב בהליך של חדלות פירעון, לא ניתן לעקל אותם.

במאמר זה נסביר איזה מהנכסים ניתן לעקל ואיזה לא.

רשימת הנכסים והאם הם מוגנים מעיקול:

1. מוצרים ביטוחיים

ניתן להגן מעיקול, פוליסות ביטוח שנחסכו לטובת החייב או שהחייב חסך.

א. פיצויי פיטורין 

* חשוב לשים לב

לא מוגנים מעיקול כאשר החייב עזב את מקום העבודה (ניתן לעקל אותם).

אך כאשר מדובר על פיצויי פיטורין שעוד לא התגבשו ועוד לא ניתנו לחייב, לא ניתן לעקל.

ב. קרן השתלמות

מכל סוג שהיא, לא מוגנת מעיקול וניתן לממש אותה.

* חשוב לשים לב

מה שניתן להגן, חיסכון לקצבה פנסיונית, מוצרי גמל, שהם מיועדים לקצבה הפנסיונית של החייב.

כל שאר הרכיבים בקופה, ניתן לעקל!

2. תביעות נזיקין

בעבר, כל כספי התביעה היו מועברים באופן אוטומטי לחייב (הלכת ידידיה).

כיום, ניתן לעקל רק חלק מהדברים.

* חשוב לשים לב

מה שניתן לעקל:

פיצויים בעלי אופן ממוני - כושר השתכרות, החזרי הוצאות וכו'.

מה שלא ניתן לעקל:

פיצויים בעלי אופן אישי - כאב, סבל וכו'.