פינוי - בינוי הוא פרויקט של התחדשות עירונית שנועד לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע ולאפשר הריסת בתי מגורים ישנים במטרה לבנות במקומם בנייני מגורים חדשים, מודרניים ובטוחים יותר. בשטחים המוכרזים ע"י משרד הבינוי והשיכון והוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה כמתחמי פינוי-בינוי ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי במטרה לעודד את הדיירים להתקשר עם יזמים לביצוע הפרויקט. יוזמות פינוי-בינוי מוסדרות בחוק מאז 1965. בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק פינוי-בינוי (פיצויים) במטרה להתגבר על קשיים שגורמים דיירים בודדים בבתי משותפים המתנגדים להסכם פינוי-בינוי הנתמך בידי מרבית הדיירים.


שלבי הליך פינוי בינוי 

1. מפגש ראשוני בין מארגן הדיירים לבין בעלי הזכויות במתחם + שיעור הסכמה נדרש (66%) 

2. הסכמה עקרונית לביצוע פרויקט פינוי בינוי/ תמ"א 38 

3. כתב מינוי נציגות ("שלב ההתאגדות“) 

4. הפגישה הראשונה של עורך- הדין עם בעלי הזכויות 

5. שלב בחירת עורך דין 

6. שלב ההצעות 

7. שלב בחירת ההצעות 

8. היזם ו/או הקבלן הנבחר 

9. אישור קיבול ההצעה 

10. מדידות הדירות 

11. סיכום מתווה העסקה יחד עם פרטי הקבלן המבצע 

12. טיוטת הסכם   

13. חתימת ההסכם ו-יציאה לדרך לקידום התכנית על המתחם 

14. בדיקת התכנות ראשונית 

15. הכנה של דוח שמאי לפי תקן 21 

16. יישום - שלב מימוש התוכנית.