תביעה לפינוי מושכר הינו הליך מהיר שנמשך פרק זמן קצר, ויכול להסתיים אפילו תוך 60 ימים ממועד הגשת התביעה.

במסגרת ההליך המהיר דן בית המשפט אך ורק בנושא הפינוי, ולא ניתן לברר במסגרתו תביעות אחרות, כגון עניינים כספיים.

דוגמאות למצבים שבהם ניתן לתבוע בהליך זה:

1. שוכר שהסתיים לו תקופת השכירות וממשיך להתגורר בדירה מבלי שחודש חוזה השכירות וללא הסכמת בעל הדירה.

2. שוכר שהפר את תנאי חוזה השכירות, ובעל הדירה ביטל את החוזה, אך השוכר ממשיך להתגורר בדירה.

3. בעל הדירה הודיע לשוכר כי עליו לפנות את הדירה (לפחות 90 יום מראש), וזאת אם קיים סעיף בחוזה המאפשר לו לדרוש זאת.

אנו עומדים לרשותכם!

הליך פשוט, יעיל ומזורז שיחסוך לכם הרבה!