600,000 אלף ש"ח חוב>> נסגר ב-62,000 אלף שקל בלבד וב-48 תשלומים!!

פרטי התיק: לקוחה של המשרד הגיע אלינו עם חובות בסך של 600,000 ש"ח! ניסינו בכל דרך להגיע להסדרים ומשראינו שזה לא מתקדם, הלכנו להליכי חדלות פירעון. הגשנו את הבקשות לפתיחת הליכים ומאותו הרגע מד הלחץ ירד. בוטלו עיקולי עו"ש ומשכורת. לאחר טיפול של כשנה, היום קיבלנו את הצעת הממונה (שבדרך כלל קובעת את המשך ההליך) ונדהמנו! לאחר מלחמה ארוכה מול הנושים, הנאמן והממונה: תיק של 600,000 ש"ח רק ב60,000 ש"ח וב48 תשלומים!!!