1

ארגון בעלי הדירות ומינוי נציגות

2

בחירת משרד עורכי דין

3

עריכת מכרז יזמים לביצוע הפרויקט

4

חתימה על הסכם פינוי בינוי

5

קידום הליכי הרישוי והתכנון, הוצאת היתר בניה

6

ליווי ופינוי הדיירים לדיור זמני

7

סיום הבניה, חזרת הדיירים לדירות חדשות ומסירת מפתח

8

רישום צו בית משותף ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין